HAKKIMIZDAEskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesi, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksularını toplayan 24.000 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin işletilmesi hizmeti şirketimizce verilmektedir. Tesis fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma, azot giderimi, dezenfeksiyon, kimyasal hazırlama, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ünitelerinden oluşan aktif çamur sistemidir. Tesiste arıtılmış su deşarjında ulusal ve AB mevzuatında belirtilen kriterler sağlanmaktadır. Bünyemizdeki akredite çevre laboratuvarında da günlük olarak deşarj kriterlerini ve tesis performansını izlemek üzere analizler yapılmaktadır.


Laboratuvar;1998 yılında EOSB bünyesinde kurulmuştur. EOSB iştiraki ile kurulan ESART A.Ş. bağımsız, tarafsız olarak teknik ve idari yönetimi ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 2007 yılında Atık su Arıtma Tesisi binasına taşınarak faaliyetlerini bu binada sürdürmektedir.

01.07.2009yılında Eskişehir Sanayi Odası tarafından kurulan ESART Eskişehir Su Atık su Arıtma Tesisleri Katı Atık ve Tehlikeli Atık Bertaraf ve Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı olarak
faaliyetine devam etmektedir. Eskişehir Sanayi Odasından bağımsız, tarafsız yapılanma ile teknik-idari faaliyetlerini ayrı bir yönetim ile sürdürmeye devam etmektedir.

Laboratuvarımız;
 • Analiz yöntemlerinin geliştirilmesini ve standardizasyonunu sağlamayı,
 • Analizlerde uygulanan teknikler konusunda yeterli, eğitim görmüş personellerle çalışmayı ve her yıl planlanan eğitimlerle personel yetkinliklerini arttırmayı,
 • Analiz yöntemleri için ihtiyaç duyulan güvenilir ve kaliteli cihazlar ve yardımcı donanımlarla çalışmayı,
 • Yeterlilik test programları ve laboratuvarlar arası karşılaştırma çalışmalara katılarak güvenilirliğini arttırmayı,
 • Uluslararası standartlar ve uygulamalar ile ilgili laboratuvar kapsamında yeterli bilgiye sahip olmayı, taahhütetmektedir.

EsartÇevre Laboratuvarı, taahhütlerini ve sorumluluklarını yerine
getirmek için;
 • Kalite politika ve hedeflerinin oluşturularak tüm personelin katkıda bulunmasının sağlanması,
 • Laboratuvarımızda yasal şartların, müşteri isteklerinin anlaşılmasının ve yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Riskleri belirleyip mevcut ve olası riskleri değerlendirip şiddetini en aza indirgemeyi,
 • YGG toplantıları ile hedeflerin güncellenmesi,
 • Gerekli kaynakları sağlamak sureti ile KYS’nin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi,
 • Laboratuvar içinde personelin sistemimizde tanımlı dokümanlara sürekli ulaşabilmesinin sağlanması ve personelle yapılan toplantılar ile KYS’nin etkinliğinin sağlanması,
 • Personel ile yapılan bu toplantılarda müşteri ve yasal kamu otorite taleplerinin gerçekleştirilmesinin öneminin personele bildirilmesi,
uygulamalarınıyerine getirmektedir.
logo
Çerez Politikası
Verileriniz KVKK Kanununa uygun şekilde işlenmektedir detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyiniz.