Arıtma Tesisi
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksularını toplayan 24.000 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin işletilmesi hizmeti şirketimizce verilmektedir. Tesiste yıllık 6 milyon m³ atıksu arıtılarak herhangi bir çevre kirliliğine sebebiyet vermeden alıcı ortama deşarj edilmektedir.
Tesis fiziksel, kimyasal, biyolojikarıtma süreçleriyle birlikte azot giderimi, dezenfeksiyon, kimyasal hazırlama, çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma ve solar çamur kurutma ünitelerinden oluşan klasik aktif çamur sistemi olarak çalışmaktadır.

Fiziksel Arıtma

(Mekanik Izgaralar, Kum ve yağ tutucu, Dengeleme Havuzları)
Mekanik ızgaralar ve kum-yağ tutucu üniteleri, arıtma tesisi içinde birikim yapacak ve mekanik ekipmanlara zarar verebilecek iri tane boyutlu cisimlerin ve aşındırıcı maddelerin giderilmesini sağlamaktadır.
Dengeleme havuzları ise atıksuyun giriş debisi ve kalitesindeki zamana bağlı ani değişimleri engelleyerek arıtma ünitelerinin daha istikrarlı çalışmasını sağlamaktadır.

Kimyasal Arıtma

(HızlıKarıştırma (Koagülasyon), Yavaş Karıştırma (Flokülasyon) ve Ön Çökeltme)
Kimyasal karıştırma süreçleriyle güçlendirilmiş ön çökeltme süreci, sağladığı başta ağır metaller olmak üzere, askıda katı madde ve organik madde giderimi ile hem biyolojik arıtmaya fazla yükün gitmesini engellemekte hem de zararlı ve toksik maddelerin biyolojik aktiviteye zarar vermesini önlemektedir.

Biyolojik Arıtma

(Denitrifikasyon,Havalandırma ve Son Çökeltme)
Kimyasal arıtma ünitelerinden çıkan su biyolojik arıtma ünitelerine terfi edilmektedir. Anoksik ve aerobik
süreçlerden geçen su, son çökeltim sürecinden sonra dezenfeksiyon ünitesine ve
alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Çamur Susuzlaştırma
(Çamur Yoğunlaştırma, Çamur Şartlandırma ve MekanikSusuzlaştırma)
Kimyasal ve biyolojik arıtma süreçlerinden çekilen çamur stabilizasyon mikserlerinde işlem gördükten sonra çamur yoğunlaştırma ünitesine alınarak karıştırılmakta, daha sonra çamur şartlandırma ünitesine sevk edilmektedir. Nihai susuzlaştırma dekantör sistemiyle sağlanmaktadır.

Solar Çamur Kurutma

Çamur susuzlaştırma ünitesinden çıkan çamur, solar çamur kurutma ünitesine alınarak güneş enerjisi ile kurutulmakta olup ardından bertaraf edilmek ve alternatif yakıt olmak üzere lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Atıksu Analizleri

Organize sanayi bölgesindeki işletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan atıksular bu arıtma süreçlerinden geçirilerek “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” “Tablo 19” standartlarını sağlamakta ve tesisten çıkan arıtılmış su alıcı ortam olan Porsuk Çayına verilmektedir.
Bünyemizdeki akredite çevre laboratuvarında deşarj kriterlerini ve tesis performansını izlemek üzere analizler yapılmaktadır.
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği uyarınca deşarj standartları, son deşarj noktasındaki SAİS Kabininde pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM) parametreleri ile periyodik ve gerçek zamanlı ölçümekte olup sürekli takip edilmektedir. Veriler 7/24 olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkezi veri tabanına aktarılmaktadır.
logo
Çerez Politikası
Verileriniz KVKK Kanununa uygun şekilde işlenmektedir detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyiniz.