KALİTE POLİTİKASI

Vizyonumuz
Laboratuvarhizmetlerinde ulusal ve uluslararası standartlarda en kaliteli,verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

Misyonumuz
Laboratuvarhizmetlerinde müşterilerin beklentilerini; konusunda uzmanlaşmış personelimizle, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin, verimli ve güvenilir bir şekilde karşılamak.

KalitePolitikası
 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak hizmet verilmesi,
 • Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde; eğitilmiş personel ile geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuç verilmesi,
 • Kalite düzeyinin gelişen teknoloji doğrultusunda artırılması,
 • Müşterilerle işbirliği yapılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi; değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması,
 • Verilen tüm hizmetlerin kaliteli ve teknik gereksinimlere en uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması,
 • Çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılması,
 • KYS uygulanmasını bütün personelin öğrenmesi, uygulaması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması,
 • Konusunda ulusal alanda öncülük ve liderlik, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme sağlanması,
 • Yasal şartlar, mevzuatlar ve diğer şartlara uyulması,
 • Risk analizlerin yapılarak kalan risklerin artık risk olarak kabulü,

Kalitepolitikamızdır.

Hedefimiz
Ülkemizdeve dünyada, ulusal ve uluslararası standartlar ile mer-i mevzuat çerçevesinde çevre ve atık yönetimine dayalı atık su analizleri konusu oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle atık su analiz sektöründe hizmet veren laboratuvarların teknik yeterliliğine verilen önem çevrenin ve doğal kaynakların korunması amacına hizmet etmesi nedeniyle her geçen gün daha da artmaktadır. Laboratuvarolarak en önemli sorumluluğumuz doğru ve güvenilir analiz sonuçları ortaya koymaktır. Sürdürülebilir, doğru, güvenilir ve sistemli çalışan ve bunun sonucunda da akredite olan bir laboratuvarın sonuçları uluslararası düzeyde kabul görmektedir. Kalitesistemimiz TS EN ISO/IEC 17025 standardındaki kriterler çerçevesinde tüm faaliyetler dokümante edilmiş, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile desteklenen personel ile deneylerin her kademesinde, başta müşteri memnuniyeti olmak üzere verilen hizmetin kaliteli, hızlı, bağımsız, güvenilir ve ölçülebilir olması temel hedef kabul edilmiştir.Sürdürülebilirkalite beklentisi laboratuvar hizmetleri sektöründe her geçen gün artmaktadır. Ülke içi ve dışında temsil ettiğimiz görevin gereğini layıkıyla yerine getirme çabasıyla mümkün olan en iyi hizmeti vermeyi ve sürekli gelişmeyi amaçlamaktayız.Bugereklilikler doğrultusunda, akreditasyon kapsamındaki çalışmalarımızın yanı sıra yenilikçi ve sürekli ilerlemeye yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bubağlamda, kalite sistemimizin sağlıklı, güvenilir ve hızlı bir şekilde, etkin ve verimli yürütülmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

GenelMüdür
Esart A.Ş.
logo
Çerez Politikası
Verileriniz KVKK Kanununa uygun şekilde işlenmektedir detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyiniz.